Informace o zpracování osobních údajů

 1. D’Eclair Personnel s.r.o., Národní 43, Praha 1 110 00, IČO: 06669620 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu
  • informaci o dosaženém vzdělání
  • informaci o dosavadní praxi
  • další osobní údaje uvedené v životopisu
 2. Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo budou zpracovány za účelem zařazení vaší odpovědi do databáze zájemců o nabízenou pozici. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Adresa, informace o dosaženém vzdělání, informace o dosavadní praxi a další osobní údaje uvedené v životopisu budou zpracovány za účelem identifikace a posouzení vhodnosti uchazeče o nabízenou pozici.
 3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání výběrového řízení pro nabízenou pozici a pak dále po dobu 3 let za účelem evidence v databázi uchazečů o zaměstnání a pro možnost nabídky podobných pracovních příležitostí. Proti takovému zpracování máte právo vznést námitku.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a jejich oprávnění zaměstnanci, kterým budou zpřístupněny pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
  • a. Společnost D’Eclair s.r.o., Národní 43, Praha 1 110 00, IČO: 03256944
  • b. Společnost Milena Radová, Praha – Šeberov 833, V zatáčce, PSČ 149 00, IČO: 41112601
  • c. Poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., Jeseniova 1196/5, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 26747359. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
  • na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.